Thank you for your interest. We will endeavor to provide facts on all of our products with their advantage and competitive.

HIGH P.P.C. (Thailand) Co., Ltd.

จำนวน : หลายอัตรา
ระดับเงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ
ลักษณะการทำงาน : สายงานการผลิต – ทอผ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง วุฒิ ป.6 – ม.3 – ม.6
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน)
สวัสดิการ /
ข้อมูลเพิ่มเติม :
– เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน
– เงินของขวัญวันสมรส
– เงินของขวัญคลอดบุตร
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
– รถรับ-ส่ง
– วันพักผ่อนประจำปี 6 – 10วัน ตามอายุงาน
– ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

KVD INDUSTRIAL

จำนวน : หลายอัตรา
ระดับเงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ – ตามประสพการณ์
ลักษณะการทำงาน : สายงานการผลิต – ย้อมเส้นด้าย
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย – หญิง วุฒิ ป.6 – ม.3 – ม.6 – ปวช. – ปวส. เคมีสิ่งทอ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ไทรน้อย)
สวัสดิการ /
ข้อมูลเพิ่มเติม :
– เบี้ยขยัน 300 – 500 บาท/เดือน
– เงินของขวัญวันสมรส
– เงินของขวัญคลอดบุตร
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
– ชุดฟอร์มพนักงาน 2 ชุด/ปี
– รถรับ-ส่ง
– วันพักผ่อนประจำปี 6 – 8 วัน ตามอายุงาน
– ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน